ï»? 广州增城市荔卫防治白蚁灭鼠技术有限公司、增城白èš?增城杀è™?增城灭鼠/增城白蚁公司/增城杀虫公å?增城灭鼠\增城白蚁、增城白蚁防治资质注册单ä½?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta name="Keywords" content="广州增城市荔卫防治白蚁灭鼠技术有限公司、增城白èš?增城杀è™?增城灭鼠/增城白蚁公司/增城杀虫公å?增城灭鼠\增城白蚁、增城白蚁防治资质注册单ä½? /> <meta name="Description" content="广州增城市荔卫防治白蚁灭鼠技术有限公司、增城白èš?增城杀è™?增城灭鼠/增城白蚁公司/增城杀虫公å?增城灭鼠\增城白蚁、增城白蚁防治资质注册单ä½? 中国114黄页增城市分ç«? /> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1" /> <meta name="CODE_LANGUAGE" content="C#" /> <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript" /> <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com.2dv66q.tw/intellisense/ie5" /> <link href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradeconfig/440183/4401831008050001/0014/smt.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> .Apic{margin:0 auto;width:960px;overflow:hidden;} .Apic ul{margin-left:-15px;} .Apic li{display:inline;float:left;margin-left:15px;margin-bottom:10px;} .Apic img{border:none;} </style> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://yangtaiwan.cn">À´±öÊÐ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc687981333748/492491.html">Ò˳ÇÊÐ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc254370839526/509434.html">»áÄþÏØ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc258431393479/568576.html">ÍÁĬÌØÓÒÆì</a> <a href="http://huo360.cc/hoc14928843878/078.html">ÎýÁÖºÆÌØÊÐ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc605293795846/355058.html">¼ª°²ÏØ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc52599336790/597743.html">Âå´¨ÏØ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc198372206467/746587.html">Û³ÁêÏØ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc404073504034/77396.html">ͨ»¯ÏØ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc2741326796/404626.html">ÖñɽÏØ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc296331234725/881299.html">°×ºÓÏØ</a> <a href="http://http://www.qunhomepage.cn">ʯÚäÏØ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc656328866388/506895.html">ÆÁ¶«ÏØ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc53651965824/65375.html">ºªµ¦ÊÐ</a> <a href="http://http://www.zhuarestaurant.cn">¶¨±ßÏØ</a> <a href="http://huo360.cc/hoc277539795380/249512.html">°Í³þÏØ</a> <body> <style> .de_top_title { width: 960px; height:150px; background-image: url(/TradeWeb/Template/SMT/0014/images/top_02.gif); } </style> <div class="beijing"> <div class='custom_top_title'> <div class="top1"><img src='http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/Images/logo_smt.gif' width="74"></div> <div class="top2"></div> </div> <div id="Top1_divNav" class="nav"> <ul><li style='width:106px;'><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/index.html" >首页</a></li> <li style='width:106px;'><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/Introduce.html" >关于我们</a></li> <li style='width:106px;'><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/Product.html" >工程案例</a></li> <li style='width:106px;'><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/Ware.html" >公司设备</a></li> <li style='width:106px;'><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/News.html" >社会害虫防治</a></li> <li style='width:106px;'><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/Job.html" >招聘信息</a></li> <li style='width:106px;'><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/Message.html" >在线留言</a></li> <li style='width:106px;'><a target="_top" href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/corpphoto.aspx?id=4401831008050001">企业相册</a></li><li style='width:106px;'><a target="_top" href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/corphonors.aspx?id=4401831008050001"> 资质荣耀</a></li></ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div class="bj_image"> <a href='http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/' target='_blank'><img src='http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/XML/440183/SMT/4401831008050001/upload/4401831008050001170313232643.jpg' width='960' height='300'></a> </div> </div> <div class="main"> <div class="leftall"> <div class="CommonModule"> <div class="time"> <div class="timetext"> </div> </div> </div> <div class="CommonModule"> <div class="lxwm"> <div class="left float image-zuo"> </div> <div class="middle float fB"> 联系我们 </div> <div class="right float image-you fB1"> </div> </div> <div class="lxwm_frem"> <div class="lxwm_text"> <a id="Left1_hylIntro" href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/Introduce.html" target="_blank"><span id="Left1_lblSummary" style="font-weight:normal;"><span>[简介]:</span> 广州市荔卫防治白蚁灭鼠技术有限公司,是广州市工商局增城分局审批注册登记的企业单位,注册资金五十万元,是中国物业管理协会白蚁防治专业委员会、广州市鼠害与卫生害虫防制服务的资质证书、增城市房屋白蚁防治企业资质证书。特聘白蚁防治高级工程师高道容、鼠害防治专家王耀培教授为我公司技术顾问,并有从事几十年防治白蚁、灭鼠经验专家陈国来教授长期担任高级技术指导工作。公司技术力量雄厚,具有健全的管理架构,拥有专业ç®?.. <a class="more" href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/Introduce.html">更多>></a></span></a> <div> 联系人:<span id="Left1_lblLinkMan">吴经ç?/span><br /> 电话ï¼?span id="Left1_lblTel">020-82622332</span><br /> 传真ï¼?span id="Left1_lblFax">020-82622332</span><br /> 邮箱ï¼?span id="Left1_lblEmail">170182593@qq.com</span><br /> 地址ï¼?span id="Left1_lblAddress">广州市增城荔城街莲花è·?å?/span><br /> </div> </div> </div> </div> <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><div class="CommonModule"><div class="guangao"><a target="_blank" href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/index.html"><img width="231" height="177" src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/XML/440183/SMT/4401831008050001/upload/4401831008050001150128153725.jpg"></img></a></div></div><div class="CommonModule"><div class="guangao"><a target="_blank" href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/IntroduceShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=0201&IntroduceID=001"><img width="231" height="173" src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/XML/440183/SMT/4401831008050001/upload/4401831008050001100806153933.jpg"></img></a></div></div><div class="CommonModule"><div class="guangao"><a target="_blank" href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/IntroduceShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=0201&IntroduceID=001"><img width="231" height="142" src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/XML/440183/SMT/4401831008050001/upload/4401831008050001100806154431.jpg"></img></a></div></div> <div class="CommonModule"> <div class="lxwm"> <div class="left float image-zuo"> </div> <div class="middle float fB"> 友情链接 </div> <div class="right float image-you fB1"> </div> </div> <div class="lxwm_frem"> <div class="linkall"> <ul style="text-align: justify"> <li><a href="http://2dv66q.tw/a/20190722/123531.html">增城114人才ç½?/a> </li><li><a href="http://2dv66q.tw/a/20190722/123532.html">增城114生活ç½?/a> </li><li><a href="http://2dv66q.tw/a/20190722/123533.html">增城114微信平台</a> </li><li><a target="_blank" href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw">增城114短信平台</a> </li> </ul> </div> <div style="clear: both"> </div> </div> </div> </div> <div class="rightall"> <div style="clear: both"> </div> <div class="CommonModule"> <div class="N_nav">您现在的位置是:广州增城市荔卫防治白蚁灭鼠技术有限公司、增城白èš?增城杀è™?增城灭鼠/增城白蚁公司/增城杀虫公å?增城灭鼠\增城白蚁、增城白蚁防治资质注册单位首é¡?/div> </div> <div class="left-col"> <div class="CommonModule"> <div class="tupian"> <div class="picdiv"> <a href='http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/' target="_blank"><img src='http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/XML/440183/SMT/4401831008050001/upload/4401831008050001170313233121.jpg' height='240'></a> </div> </div> </div> </div> <div class="right-col"> <div class="CommonModule"> <div class="gsjj"> <div class="left float image-zuo"> </div> <div class="middle float fB"> <span id="Index_Index1_lblNewsTitle">社会害虫防治</span> </div> <div class="right float image-you fB1"> <a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/News.html" target="_blank">更多>></a> </div> </div> <div class="demo_news"> <ul> <li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/NewsShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=05&NewsID=162565" target="_blank" title="全民防治登革热运åŠ?>全民防治登革热运åŠ?/a></div><div class="divb">2017å¹?æœ?5æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/NewsShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=05&NewsID=161022" target="_blank" title="镇街卫生中转站、鸡禽市场灭蚊灭鼠、卫生消æ¯?>镇街卫生中转站、鸡禽市场灭蚊灭é¼?/a></div><div class="divb">2017å¹?æœ?0æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/NewsShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=05&NewsID=154056" target="_blank" title="“四害”的灭治">“四害”的灭治</a></div><div class="divb">2015å¹?æœ?7æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/NewsShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=05&NewsID=153629" target="_blank" title="搬迁启示">搬迁启示</a></div><div class="divb">2015å¹?æœ?8æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/NewsShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=05&NewsID=150537" target="_blank" title="新塘新世界花å›?>新塘新世界花å›?/a></div><div class="divb">2014å¹?æœ?9æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/NewsShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=05&NewsID=135261" target="_blank" title="白蚁防治知识">白蚁防治知识</a></div><div class="divb">2013å¹?æœ?1æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/NewsShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=05&NewsID=135259" target="_blank" title="红火蚁叮咬三步骤冰敷 ã€?不抓ã€?就医">红火蚁叮咬三步骤冰敷 ã€?不抓ã€?/a></div><div class="divb">2013å¹?æœ?1æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/NewsShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=05&NewsID=60305" target="_blank" title="认识苍蝇">认识苍蝇</a></div><div class="divb">2010å¹?æœ?æ—?/div></li> </ul> </div> </div> </div> <div style="clear: both"> </div> <div class="CommonModule"> <div class="product_show"> <div class="left float image-zuo fB"> <span id="Index_Index1_lblProductTitle">工程案例</span> </div> <div class="middle float"> </div> <div class="right float image-you fB1"> <a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/Product.html" target="_blank">更多>></a> </div> </div> <div class="SYTxtRightOfImg"> <div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1711261202" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1711261202.jpg" alt="华商学院"></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1711261202" target="_blank">华商学院</a></li><li>品牌:土建白蚁预防工ç¨?/li><li>产地:增åŸ?/li><li> 华商学院,土建白蚁预防工ç¨?/li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1709151103" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1709151103.jpg" alt="全民防治登革热活åŠ?></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1709151103" target="_blank">全民防治登革热活åŠ?/a></li><li>品牌:灭èš?/li><li>产地:增åŸ?/li><li> 登革热是一种通过蚊子叮咬传播的急性传染病,人被感染登é?/li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1706270113" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1706270113.jpg" alt="荔城街道社区老鼠屋安装现åœ?></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1706270113" target="_blank">荔城街道社区老鼠屋安装现åœ?/a></li><li>品牌:老鼠屋安è£?/li><li>产地:增åŸ?/li><li>荔城街道社区老鼠屋安装现åœ?/li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1706270103" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1706270103.jpg" alt="荔城街道社区虫害消杀现场"></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1706270103" target="_blank">荔城街道社区虫害消杀现场</a></li><li>品牌:除"四害"服务</li><li>产地:增åŸ?/li><li> 荔城街道社区虫害消杀现场</li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1706270080" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1706270080.jpg" alt="为学子们营造无虫害学习环境"></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1706270080" target="_blank">为学子们营造无虫害学习环境</a></li><li>品牌:各学校虫害消杀现场</li><li>产地:荔åŸ?/li><li> 各学校虫害消杀现场</li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1705180779" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1705180779.jpg" alt="美丽景点-白水å¯?></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1705180779" target="_blank">美丽景点-白水å¯?/a></li><li>品牌ï¼?/li><li>产地:增åŸ?/li><li>白水å¯?/li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1704130380" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1704130380.jpg" alt="抑杀蚊媒泛滥,预防登革热ä¼?></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1704130380" target="_blank">抑杀蚊媒泛滥,预防登革热ä¼?/a></li><li>品牌:杀èš?/li><li>产地:广å·?/li><li> 抑杀蚊媒泛滥,预防登革热传播</li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1704080460" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1704080460.jpg" alt="大学"></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1704080460" target="_blank">大学</a></li><li>品牌:除“四害”服åŠ?/li><li>产地:广å·?/li><li>某大学学院内除四害消杀服务</li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1703310837" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1703310837.jpg" alt="某大型集团企业配电房的电åŠ?></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1703310837" target="_blank">某大型集团企业配电房的电åŠ?/a></li><li>品牌:防治白èš?/li><li>产地ï¼?/li><li> 配电房埋地电缆频遭白蚁蛀害,而且严重的后果远超一般人çš?/li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1703310835" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1703310835.jpg" alt="仙村中坊村《祖屋之光ã€?></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1703310835" target="_blank">仙村中坊村《祖屋之光ã€?/a></li><li>品牌:防治白èš?/li><li>产地ï¼?/li><li> 施工现场</li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1703160295" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1703160295.jpg" alt="景新国际名城"></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1703160295" target="_blank">景新国际名城</a></li><li>品牌:土建白蚁预防工ç¨?/li><li>产地:增城中æ–?/li><li> 土建白蚁预防工程</li></ul></div></div><div class="picdiv"><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1703160277" target="_blank"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradepic/440183/4401831008050001/upload/product/s1703160277.jpg" alt="凯闻食品åŽ?></img></a><div class="txtdiv"><ul><li><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/ProductShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=03&productID=1703160277" target="_blank">凯闻食品åŽ?/a></li><li>品牌:土建白蚁预防工ç¨?/li><li>产地:梅州兴å®?/li><li> 土建白蚁预防工程</li></ul></div></div> </div> </div> <div style="clear: both"> </div> <div class="CommonModule"> <div class="gq_show"> <div class="left float fB image-zuo"> <span id="Index_Index1_lblWareTitle">公司设备</span> </div> <div class="middle float"> </div> <div class="right float image-you fB1"> <a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/Ware.html" target="_blank">更多>></a> </div> </div> <div class="demo_gq"> <ul> <li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/WareShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=04&wareID=1706270075" target="_blank" title="为学子们营造无虫害学习环境">为学子们营造无虫害学习环境</a></div><div class="divb">2017å¹?æœ?7æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/WareShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=04&wareID=1706270062" target="_blank" title="荔城街道除“四害”演ç»?>荔城街道除“四害”演ç»?/a></div><div class="divb">2017å¹?æœ?7æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/WareShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=04&wareID=1702150009" target="_blank" title="增城城市馆(增城博物馆消杀服务ï¼?>增城城市馆(增城博物馆消杀服务ï¼?/a></div><div class="divb">2017å¹?æœ?5æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/WareShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=04&wareID=1504060103" target="_blank" title="招聘">招聘</a></div><div class="divb">2015å¹?æœ?æ—?/div></li><li><div class="diva"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/smt/0014/images/dot.gif" width="11" /><a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/WareShow.aspx?ID=4401831008050001&channelID=04&wareID=1008060014" target="_blank" title="热烟雾机">热烟雾机</a></div><div class="divb">2010å¹?æœ?æ—?/div></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div style="clear: both"> </div> <div class="hr_xian"> <br /> <table width="100%" class="filter2" style="word-break: break-all;"> <tr> <td id="Bottom1_btLeft" width="23%" align="center"> <a href="http://2dv66q.tw/a/20190722/123534.html" title="114" target="_blank" class="draft_no_link"> <img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/../../../Template/SMT/0014/images/top_logo_top.gif" border="0" alt="中国114黄页" /></a></td> <td width="54%" align="center"> <table class="draft_no_link"> <tr> <td align="center" style="padding-top: 8px;"> <a id="Bottom1_hylSmtName" class="draft_no_link black" href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/index.html" target="_blank">广州增城市荔卫防治白蚁灭鼠技术有限公司、增城白èš?增城杀è™?增城灭鼠/增城白蚁公司/增城杀虫公å?增城灭鼠\增城白蚁、增城白蚁防治资质注册单ä½?/a> </td> </tr> <tr> <td align="center"> 地址ï¼?span id="Bottom1_lblAddress">广州市增城荔城街莲花è·?å?/span></td> </tr> <tr> <td align="center"> <a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw" target="_blank" class="draft_no_link black"> 技术支持:<a href="http://2dv66q.tw/a/20190722/123535.html">黄页</a> </a> </td> </tr> <tr> <td align="center"> 电信增值业务许可证:京ICPè¯?41524 公安局备案号:110 1081859  <span id="Bottom1_lbRecordNo"></span> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/corpphoto.aspx?id=4401831008050001" target="_blank" class="draft_no_link black">企业相册</a><span style="margin: 0px 3px;">|</span> <a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/web/NewIndex/corphonors.aspx?ID=4401831008050001" target="_blank" class="draft_no_link black">资质荣耀</a><span style="margin: 0px 3px;">|</span> <a href="#" class="draft_no_link black" onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/index.html');"> 设为首页</a> <span style="margin: 0px 3px;">|</span> <a href="javascript:window.external.addFavorite('http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/tradehtml/440183/4401831008050001/index.html','广州增城市荔卫防治白蚁灭鼠技术有限公司、增城白èš?增城杀è™?增城灭鼠/增城白蚁公司/增城杀虫公å?增城灭鼠\增城白蚁、增城白蚁防治资质注册单ä½?) " class="draft_no_link black">加入收藏</a> <span style="margin: 0px 3px;">|</span> <a href="javascript:deposestatemen();" class="draft_no_link black">免责声明</a> </td> </tr> <tr> <td align="center" width="100%" class="draft_no_link"> <a href="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/TradeWeb/Manage/index.aspx" target="_blank" class="draft_no_link black"><span style="vertical-align: top;"> 管理员入å?/span></a>  <span style="vertical-align: top;">访问量:</span></td> </tr> </table> </td> <td id="Bottom1_btRight" width="23%" align="center">   <a href="http://2dv66q.tw/a/20190722/123536.html" target="_blank" class="draft_no_link"><img src="http://zc-114chn-com.2dv66q.tw/Template/SMT/0014/images/bzb.gif" border="0" alt="商贸通标准版" align="absmiddle" /></a> </td> </tr> </table> </div> <div style="display:none"> </div> <div style="display:none"> </div> <div class="Apic"> <ul class="clearfix"> </ul> </div> <div id="afficheContent"> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>